بایگانی

آموزش مدیریت اکتیو دایرکتوری Active Directory Database Maintenance

یکی از قابل توجه ترین مدیریت ها روی Active Directory مدیریت Data Store و به خصوص Database Maintenance (نگه داری پایگاه داده) است. در شرایط عادی، نیاز به مدیریت مستقیم وجود ندارد زیرا مکانیسم های خودکار، به خوبی می توانند عملیات نگه داری از پایگاه داده را انجام دهند. با این وجود در شرایط خاص، ممکن است با استفاده از ابزار ntdsutil نیاز به مدیریت مستقیم وجود داشته باشد. در ادامه ابتدا روش های خودکار توضیح داده می شود و سپس روش استفاده از این ابزار جهت Database maintenance شرح داده خواهد شد.

ادامه خواندن “آموزش مدیریت اکتیو دایرکتوری Active Directory Database Maintenance”